Σύμφωνα με

..τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, ποικίλουν και οι κίνδυνοι που προέρχονται από διάφορους παρασιτολογικούς εισβολείς (ιπτάμενα & βαδιστικά έντομα, τρωκτικά κ.α). Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό το δικό σας πρόγραμμα απεντόμωσης-μυοκτονίας να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας χρήση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (Integrated Pest Management). Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη ΥΔ/1γ/Γ.Π.ΟΙΚ.96967/ΦΕΚ 2718 8-10-2012 όλες οι επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος απαιτείται να τηρούν πρόγραμμα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (865/11264/2014) παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας με τα εξής:

Πρόγραμμα τήρησης απεντόμωσης και μυοκτονίας με την παρουσία ιδιωτικού συμφωνητικού
Σχέδιο κάτοψης των χώρων όπου υπάρχουν αριθμημένα τα σημεία και τα είδη των δολωματικών σταθμών
Σχέδιο κάτοψης εντομοπαγίδων
Έντυπο όπου σημειώνονται τα ποσοστά κατανάλωσης των μυοκτόνων φαρμάκων
Εγκρίσεις παρασκευασμάτων και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) αυτών
Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας
Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρείας μας

Έλεγχος εντόμων με θερμική απεντόμωση:
Όλα τα στάδια των εντόμων πεθαίνουν όταν εκτεθούν στους 50˚ C επί 24 ώρες για τους εξής λόγους:
Λιώνουν οι κυτταρικές τους μεμβράνες.
Μετουσιώνονται οι πρωτεΐνες τους.
Καταστρέφονται ορισμένα ένζυμα και
Αλλάζει η ισορροπία άλατος στο σώμα τους.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι των κλασικών μεθόδων ψεκασμού με χημικά είναι ότι:
Δεν γίνεται χρήση φαρμάκων και άρα δεν υπάρχουν υπολείμματα
Σκοτώνει όλα τα στάδια των εντόμων
Δεν δημιουργούνται ανθεκτικά έντομα
Δεν προκαλεί διάβρωση
Μπορούμε να εισέλθουμε στον χώρο κατά την διάρκεια της εφαρμογής
Δεν χρησιμοποιείται για προϊόντα αλλά μόνο για μηχανήματα και χώρους
Δεν απαιτείται στεγανοποίηση των χώρων ή αποσύνδεση των μηχανών

Απεντόμωση με Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα:
Η μεθοδολογία απεντόμωσης με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα αναφέρεται στην τοποθέτηση προϊόντων μέσα σε αεροστεγώς κλειστούς θαλάμους ή σε σιλό/ Γίνεται παροχή αζώτου ώστε το επίπεδο οξυγόνου να πέσει κάτω από 1% και ελέγχεται η θερμοκρασία. Σε αυτές τις συνθήκες όλα τα στάδια των εντόμων σκοτώνονται. Η μέθοδος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας EcO2 αποτελεί μια ρεαλιστική εμπορική επιλογή χωρίς τη χρήση φαρμάκων για την απεντόμωση σε προϊόντα. Απλοί θάλαμοι (σαν ψυγεία) κατασκευάζονται δίπλα στους χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης στο κάθε εργοστάσιο. Με την χρήση ειδικής τεχνολογίας δημιουργείται η ελεγχόμενη ατμόσφαιρα που προκαλεί θανάτωση σε όλα τα στάδια των εντόμων. Η απεντόμωση με την χρήση της τεχνολογίας ΕcO2 εφαρμόζεται και σε σιλό αποθήκευσης σιτηρών. Μεταλλικά ή τσιμεντένια σιλό, μπορούν να απεντομωθούν χωρίς ειδικές διαδικασίες στεγανοποίησης.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι:
Δεν αναπτύσσονται έντομα εντός του προϊόντος.
Χρειάζεται ίδιο χρόνο εφαρμογής με την Φωσφίνη (3-8 ημέρες).
Δεν γίνεται χρήση φαρμάκων και άρα δεν υπάρχουν υπολείμματα.
Χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς αναμονή εργολάβου.
Διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Δεν δημιουργούνται ανθεκτικά έντομα.
Ελαχιστοποιείται η επικινδυνότητα για το προσωπικό.
Έχει ανταγωνιστικό κόστος εφαρμογής.

H ΗΒΜ έχει δημιουργήσει ειδικές προσφορές εφαρμογών για προγράμματα ετήσιας συντήρησης για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στηριζόμενη πάντα σε επιτόπιες επιθεωρήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο χώρο σας.
Το Πρόγραμμα Ετήσιας Συντήρησης Απεντόμωσης - Μυοκτονίας απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες εταιρειών:
Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης
Επιχειρήσεις Παρασκευής & Συσκευασίας Τροφίμων
Επιχειρήσεις Αναψυχής - Κέντρα Διασκέδασης
Επιχειρήσεις Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων
Αποθήκες Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου
Σε περίπτωση που ο εκάστοτε πελάτης διατηρεί αλυσίδα καταστημάτων έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας βάσει των ωρών λειτουργίας, ώστε οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται ώρες που δεν είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό.
Η εταιρεία μας παρέχει απολύμανση φιλική προς το περιβάλλον, με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (βάση νομοθεσίας, HACCP), συγκεκριμένη εφαρμογή σε κρίσιμα σημεία ελέγχου ανάλογα με τη μορφολογία του χώρου.