Σε ένα χώρο που θέλουμε να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας, οφείλουμε να καλύψουμε και το κτίριο και τους ανθρώπους σε αυτό. Για το σκοπό αυτό προσφέρουμε κάθε είδους λύσεις πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, τόσο με συμβατικούς όσο και με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας πυροσβεστικά είδη ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τέλος, παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα, στους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται ή απλά διέρχονται από ένα κτίριο, καθώς και στο ίδιο το κτίριο από κάθε είδους κίνδυνο.
Βάσει της μελέτης πυρασφάλειας της επιχείρησής σας αναλαμβάνουμε τη αναγόμωση και την συντήρηση των εγκατεστημένων πυροσβεστικών ειδών. Επίσης, προτείνουμε αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για τη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας πυροπροστασίας του χώρου. Σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέας άδειας πυρασφάλειας τηρούμε όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται να υπάρχουν στην επιχείρησή σας, με την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης πυροσβεστικών ειδών και την έκδοση της σχετικής Άδειας Πυρασφάλειας και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Εξασφαλίζουμε για εσάς τα κατάλληλα και πιστοποιημένα προϊόντα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έτσι ώστε η επένδυσή σας να παραμένει ασφαλής ανά πάσα στιγμή για εσάς, το προσωπικό και τους πελάτες σας.